Моята кошница 0 items: 0,00 лв.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Уебсайтът www.illka.com е интернет магазин, собственост на фирма "Мобайл Шоп Къмпани" ЕооД и на него се предлагат продукти, които фирма "Мобайл Шоп Къмпани" ЕооД внася и/или разпространява. Уебсайтът предоставя информация, възможност за онлайн поръчка, закупуване и доставка на продуктите предлагани от "Мобайл Шоп Къмпани" ЕооД. Настоящите общи условия дават информация на потребителите за правата, ограниченията и отговорностите им при използване на информацията и услугите в уебсайта. Всеки потребител, работещ със уебсайта е обвързан с правилата на настоящите общи условия от момента на влизане в уебсайта до напускането му. "Мобайл Шоп Къмпани" ЕооД си запазва правото да извършва промени в данните и условията без предварително анонсиране.

 

ПОРЪЧКА И ПОКУПКА

Поръчка може да се извърши от различни секции в уебсайта, където има публикувани оферти и описания. Офертите съдържат кратко и детайлно описание на продукта, името на производителя, снимка, описание и цена. Посочената цена е за 1 брой в лева с начислено ДДС. В цената на продукта не включва цена за доставка. При поръчка, потребителят посочва основните данни според дадените в уебсайта опции. Следните данни са задължителни: име, адрес, телефон и e-mail за потвърждение на извършената от него поръчка. Непопълването на полетата за обратна връзка или публикуването на грешна, невярна или неточна информация не обвързва фирмата със задължението за изпълнение на поръчката и доставка. Извършването на покупка става от поръчка и минава през два етапа.

През първия етап потребителят изписва желаната бройка в полето за бройка и кликване върху бутона с надпис добави в кошница. Тази операция води до промяна на стойността в полето за брой, което означава, че продуктите са добавени в потребителската кошница на клиента. Тя може да бъде видяна от дясната страна на страницата или да се отвори при кликване върху бутона под надписа "Моята кошница". Кликване върху бутона "Към поръчката" и попълване данните за доставка. След въвеждането на всички данни за доставката, потребителят прави още веднъж преглед на поръчката и я изпраща като натисне бутон с надпис "Поръчай". Потребителят се ангажира да изрази съгласието си за направената поръчка и да потвърди всички детайли по нея, след като оператор на "Мобайл Шоп Къмпани" ЕооД се свърже с него по телефон или e-mail в работното време на фирмата. Потребителят се ангажира, че комуникацията по електронен път удовлетворява неговите изисквания спрямо закона и той я приема равнозначна на информацията, предавана на хартиен носител или устно по телефона. Чрез натискане на бутона "Поръчай", потребителят извършва действие, което представлява волеизявление, обвързващо го със силата на договор - него ( потребителят ) и "Мобайл Шоп Къмпани" ЕооД, съответно на описаните в настоящия документ условия и правилата на Закона за защита на потребителите и правилата за търговия (ЗЗППТ). Условията за доставка на стоките са указани в уебсайта.

 

УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

Доставката се извършва от куриерска фирма, наета от "Мобайл Шоп Къмпани" ЕооД или от нейни служители на адрес, посочен от потребителя. Потребителят се задължава да осигури достъп и контактно лице, което да приеме и да заплати поръчаните продукти. Ако клиентът (или упълномощено от него лице) не бъде намерен в уговореното време за доставка и не може да се установи връзка с него по телефона в момента на доставка, пратката се връща в офиса на куриера до поискване от потребителя. Ако потребителят е наел друго лице, което да приеме пратката от негово име, то той (потребителят, извършил първоначално поръчката) няма право на възражения относно доставката и връщане на пратката. Разходите за доставка се поемат от потребителя като потребителят заплаща 10 лв за всички доставки. "Мобайл Шоп Къмпани" ЕооД или представител на куриерската фирма се ангажират да уведомят потребителя по телефона или e-mail, ако се появят внезапни обстоятелства, възпрепятстващи навременното изпълнение на доставката.

Доставката на поръчка със стойност над 150 лева е безплатна до населено място на територията на България.

 

ОТКАЗ НА ДОСТАВКА

Потребителят може да откаже поръчани и доставени продукти в следните случаи: а) видимо несъответствие на доставения продукт с поръчания, което може да се установи с обикновен преглед на продукта; б) стоката е претърпяла дефект по време на транспортирането; в) цената при доставка не отговаря на предварително договорената цена; г) не е спазен срока на доставка.

Гореописаните рекламации важат към момента на получаване на поръчката. Извън изброените случаи, както и извън условията на чл.55 (ал.1) от ЗЗППТ, клиентът няма право да откаже да заплати и да върне доставена пратка. Ако желае да го стори няма право на възстановяване на заплатената сума и поема разходите за транспорт. Когато стоката е подменена при доставката и това е не възможно да се установи в момента на доставка, стоката се подменя, след като е извършен оглед да се установи несъответствието, без потребителят да заплаща допълнителни разходи. При скрит дефект на продукта са в сила гаранционните условия, описани в гаранционната карта. В случаите, когато потребителят получава гаранционна карта не от "Мобайл Шоп Къмпани"ЕооД, а от производителя, той се обръща директно към сервизите, посочени в нея. По силата на член 55(ал.1) от ЗЗППТ потребителят може да упражни правата си в 14 дневен срок, в случай, че е съхранил продуктите във вида, в който ги е получил, без да бъдат ползвани. Връщането на продуктите в този случай е за сметка на потребителя.

 

ОГРАНИЧЕНИЯ

Потребителите на уебсайта нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др.п., нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица. Нямат право злоумишлено да извършват поръчки от името на друго лице без неговото съгласие. Потребителите могат да се възползват свободно от ресурсите на уебсайта с изключение на ограниченията, описани в настоящите общи условия и други общовалидни ограничения. Потребителите нямат право да разпространяват чрез уебсайта порнографски материали, снимки или други материали, чужд обект на авторско право, схеми, знакове и др., обект на чужда интелектуална собственост, призиви за насилствена промяна на гражданския и обществен ред, неправомерно придобита информация или такава, която накърнява имуществени или неимуществени права или интереси на трети лица.

 

ОТГОВОРНОСТИ

В разделите от сайта определени за покупка на продукти от потребителя се изисква да подаде и се събира определена информация. Тя е нужна в процеса на обработка на поръчката на потребителя. illka.com няма да използва тази информация по други начини като с това гарантира спазването на конфиденционалността й. "Мобайл Шоп Къмпани" ЕооД не носи отговорност за възможни инцидентни пропуски, свързани с актуалността на информацията, която поддържа в уебсайта; не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на този уебсайт; не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в уебсайта от компютърни вируси или други заплахи. Изложената в уебсайта информация е в съответствие с действащото законодателство, ползването й от страна на потребителите е доброволно и по тяхна инициатива. "Мобайл Шоп Къмпани" ЕооД не носи отговорност за пълнотата, валидността и същността на информацията, съдържащата се в сайтовете, към които има препратки (хипервръзки). "Мобайл Шоп Къмпани" ЕооД не носи отговорност за евентуално причинени вреди на потребителя при ползването на услугите в уебсайта. "Мобайл Шоп Къмпани" ЕооД не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до www.illka.com. "Мобайл Шоп Къмпани" ЕооД не носи отговорност за внезапно изчерпване на складовите наличности. "Мобайл Шоп Къмпани" ЕооД не носи отговорност за неточности в информацията за стоката, подадена от производителя или вносителя. "Мобайл Шоп Къмпани" ЕооД не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията си по причини извън контрола на фирмата. "Мобайл Шоп Къмпани" ЕооД се задължава да спазва договореностите с потребителя с дължимата грижа.